Verhalentafel in Coronatijd

Nu de maatregelen van het RIVM weer toelaten dat de buurthuizen gereguleerd opengaan, is het project Souvenirs van andere tijden in Leidsche Rijn weer gestart. In de werving die sociaal makelaar Ineke Lissenburg van Dock met al haar enthousiasme heeft opgepakt, werd duidelijk dat sommige buurtbewoners door  de eigen gezondheidsklachten nog te angstig zijn om … read more

Terugblik Verhalentafel Driebergen

Terugkijkend op het thema Tegenstellingen kunnen we zeggen dat het een succesvol thema is geweest. Zes tegenstellingen zijn besproken en gaven zo een inkijkje in het leven van iedereen. Sommige tegenstellingen waren nieuw in de zin van niet bewust zoals bijvoorbeeld binnen en buiten de lijntjes kleuren. Als eenmaal het luikje gevonden is waar deze ervaringen bewaard liggen, komen ze tevoorschijn. Zo kwam bij een deelnemer een herinnering boven van dennegroen plukken voor Kerst in het bos en bij een ander door rood licht rijden.

Terugblik verhalentafel Leidsche Rijn 2018

Na de kennismaking in oktober zijn er diverse onderwerpen aan de orde gekomen. In eerste instantie leek men belangstelling te hebben voor onderwerpen met een maatschappelijke karakter zoals duurzaamheid en emancipatie. Vol verbazing en belangstelling luisterden men naar elkaars verhaal over emancipatie; sommige deelnemers waren betrokken als koplopers van vrouweninformatiebijeenkomsten, andere vrouwen vertelden over een stillere vorm van emancipatie. Allen waren opgetogen over hun eigen verhaal omdat zij er nu met nieuwe ogen naar keken.