Training

Training In 5 stappen naar meer contact en plezier

Begeleidt u mensen die eenzaam zijn of zich eenzaam voelen? Kent u alle principes die ertoe doen? Of wilt u leren finetunen hoe u anderen motiveert om zich open te stellen? Dan is deze training voor u!

Train the Trainer (voorbeeld)
Cursusmap (voorbeeld)

Eenzaamheid is een vraagstuk dat een actieve houding vraagt van degene die het overkomt. Met onze 5 pijlers helpt u deelnemers stappen te zetten om emotionele en sociale eenzaamheid te verminderen. De 5 pijlers zijn: positief denken, verbondenheid met anderen, verbondenheid met jezelf, communicatieve vaardigheden en toekomstgericht denken door doelen en acties te stellen. Deze pijlers zijn ontwikkeld op basis van wetenschappelijk onderzoek over aanpak van eenzaamheid, biografisch werken en versterken van zelfvertrouwen.

Uw rol als trainer/begeleider is belangrijk. Door telkens een andere pijler centraal te stellen zien de deelnemers wat er voor hen van belang is. Als begeleider stimuleert u dit met kleine, overzichtelijke opdrachten en positieve feedback. U geeft richting en bent vooral coachend bezig. Zo helpt u de deelnemers stap voor stap weer relaties aan te gaan, te onderhouden en goed voor zichzelf te zorgen.

Onze training omvat een compleet pakket voor de trainer en de deelnemer. Er is een helder programma uitgewerkt voor alle dagdelen. Met opdrachten voor de deelnemers en instructie voor introductie en nabespreking.

De deelnemers ontvangen een eigen map met aanvullende informatie en opdrachten die direct aanzetten tot actie.

Interesse?

Interesse om zelf een training te geven? Neem contact met ons via het contactformulier

Wilt u deelnemen aan een cursus? Klik hier en meld u aan voor de eerstvolgende cursus trainingen in 5 stappen.