Terug

In de veilige setting van een verhalentafel voelen de deelnemers zich vrij om fragmenten uit het leven opnieuw te bezoeken. Van gebeurtenissen of persoonlijke ervaringen tot de keuzes die ze maakten op verschillende momenten in het leven. Belangrijk is de focus op positiviteit en kansen.

Elke verhalentafel weer anders

Bij de verhalentafel draait het om verhalen over momenten of gebeurtenissen uit de levensloop. Dat is belangrijk omdat deelnemers zo ongemerkt werken aan hun zelfbewustzijn. Ze krijgen ook meer handelingsperspectieven aangereikt doordat ze de ervaringen van anderen beluisteren. De tafelbegeleider bepaalt samen met de deelnemers de thema’s. Zo kent elke verhalentafel weer een nieuwe invulling.

Positieve kracht wetenschappelijk aangetoond

Centrum Sociaal Vitaal gaat uit van de positieve kracht die levenservaring is. Persoonlijke verhalen vertellen en delen met anderen draagt bij aan het welbevinden, wat meer is dan zich goed voelen. Het omvat ook persoonlijk, psychologisch en maatschappelijk functioneren en het inzicht dat het leven plezierig en betekenisvol kan zijn. De verschillende componenten helpen deelnemers nieuwe contacten aan te gaan en uit hun sociale isolement te komen.

Dit vindt bevestiging in diverse onderzoeken. Prof. G. Westerhof en dr. E. Bohlmeier onderscheiden bijvoorbeeld drie functies voor het vertellen van levensverhalen (2010):

  1. Sociaal: Deze functie is gericht op het verbinden van mensen en het informeren van anderen over ervaringen in hun leven.
  2. Ontwikkelen: Herinneren van eerdere levenservaringen helpt om problemen op te lossen. Deze functie richt zich op het verzamelen van copingstrategieën, zodat je beter kunt omgaan met problemen in het hier en nu.
  3. Identiteitsvorming: Deze functie betreft het beeld van de eigen identiteit dat door levensverhalen naar voren komt. Mensen hebben verhalen over wat er voor hen toe doet en hoe zij dit graag in hun leven tot uitdrukking zouden willen brengen.

Advies nodig?
Wilt u zelf een verhalentafel organiseren? En wilt u meer weten over hoe je leuke en interessante bijeenkomsten kunt organiseren? Neem dan contact met ons op.

Verhalentafel van Centrum Sociaal Vitaal: waardevol, positief, stimulerend, aanzet tot nieuwe contacten en meer begrip voor elkaar.