Nieuwe versie Sharing Stories beschikbaar

In het voorjaar van 2019 zijn 30 vrijwilligers getraind in het werken met het spel Sharing Stories. Zij hebben vervolgens in hun eigen organisatie Dock, Handje Helpen, Ucentraal en Taal doet meer met het spel gewerkt aan het delen van levenservaringen. Als Centrum hebben we dit op de voet gevolgd en in de zomer zijn alle tips en tops verwerkt in een nieuw speelbord. De levensfasen zijn nu duidelijk herkenbaar door de verschillende kleuren en ook de draaischijf is nog geoptimaliseerd met de term DURF. Hiermee hebben we onze definieve versie kunnen maken en deze is nu beschikbaar. Zie hieronder voor een impressie.

Speelbord Sharing Stories